Prechod na úvodnú stránku | Prechod na obsah |
Staromestská a.s.
Staromestská a.s. Logo Staromestská a.s. Logo
Prechod na začiatok stránky
Hlavná stránka | Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Staromestská a.s. bola založená hlavným akcionárom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v roku 2001 za účelom správy, údržby a prenájmu majetku a ďalších činností zapísaných v obchodnom registri.

 

V roku 2012 sa hlavný akcionár Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodol obnoviť činnosť spoločnosti so zameraním na služby súvisiace s čistením verejného priestranstva, údržby komunikácii a parkov v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.