Prechod na úvodnú stránku | Prechod na obsah |
Staromestská a.s.
Staromestská a.s. Logo Staromestská a.s. Logo
Prechod na začiatok stránky

Služby

Spoločnosť postupne začína rozbiehať svoju činnosť zameranú na tieto oblasti podnikania ktoré bude vykonávať pre Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto na základe zmluvného vzťahu. 

 

Starostlivosť o komunikácie a verejné priestory v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:

Druhá činnosť bude zameraná na údržbu a správu verejných priestranstiev, komunikácii a parkov v správe Mestskej časti.

Táto činnosť bude vykonávaná na základe Zmluvy s Mestskou časťou v postupných etapách.

 

Prvá etapa bude zahŕňať upratovanie pešej zóny v Starom meste. Jedná sa o predpokladanú výmeru v objeme cca 4800 m2 a údržbu chodníkov priľahlých k budovám a majetku Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v predpokladanom objeme 1835 m2.

Predpokladaný termín realizácie činnosti upratovacích prác by mal byť september 2013.

Správa a údržba verejného priestranstva bude realizovaná čiastočne vo vlastnej réžii kde sa predpokladá zamestnanie 4 – 6 pracovníkov do pracovného pomeru alebo dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu. Upratovanie pešej zóny sa bude realizovať v dvoj zmennej prevádzke v ranných a večerných hodinách. Jedná sa o dočistenie pešej zóny, nábrežia a hlavných ťahov ako sú ulice Poštová, Obchodná, Heydukova, Mariánska, Štúrova, Šafárikove nám. a pod.

Postupne sa bude realizovať upratovanie chodníkov priľahlých k budovám v správe Mestskej časti vrátane letnej aj zimnej údržby.

 

Druhá etapa upratovania, údržby komunikácii, parkov a verejných priestranstiev začne spoločnosť realizovať na základe zmluvy s Mestskou časťou od marca 2014. 

 

V rámci údržby verejných priestorov sa jedná o tieto činnosti:

  • údržba zelene a trávnatých plôch
  • údržba a čistenie komunikácií
  • údržba a čistenie kanalizácie
  • zimná a letná údržba komunikácií a chodníkov
  • prevádzkovanie a správa trhovísk a trhových miest
  • prevádzkovanie verejných WC
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom